Tel.: 474520407            Košík

Prohlášení o ochraně osobních údajů

EUDATA.CZ respektuje vaše soukromí. Toto Prohlášení popisuje vaše práva na soukromí a náš závazek chránit vaše osobní data.

Michal – Nezbeda EUDATA.CZ poskytuje registraci doménových jmen, webhosting, VPS servery a další služby fyzickým a právnickým osobám (Zákazníkům) v Evropě.

Rozsah a přijetí

Toto Prohlášení poskytuje informace o zpracování dat prováděné společností Michal Nezbeda – EUDATA.CZ (dále jen EUDATA.CZ) IČ: 02843391, kdy určuje účel a způsob jejich zpracování (EUDATA.CZ je v roli Správce) dat. Dále poskytuje informace o zpracování dat, které provádíme v zastoupení svých Zákazníků na základě jejich pokynů (Zákazník je v roli Správce, EUDATA.CZ v roli Zpracovatele dat).

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat vaši osobu, jako například adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Zpracování osobních údajů je pro nás nezbytné, abychom mohli poskytovat služby svým Zákazníkům. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním dat, jak je popsané v tomto Prohlášení, nepoužívejte prosím naše webové stránky a služby.

Čí údaje zpracováváme

EUDATA.CZ zpracovává osobní údaje osob, které jsou našimi potenciálními zákazníky a přicházejí prostřednictvím webů EUDATA.CZ či 7HOSTING.CZ nebo jiných kanálů. Naše prohlášení v tomto ohledu se nachází v části týkající se činnosti správce dat.

Zpracováváme také údaje v zastoupení našich zákazníků. Toto je popsáno v části o zpracovateli údajů.

Subjekty, kterých se ochrana osobních údajů týká, mohou být v tomto prohlášení označované také jako osoba nebo vy.

EUDATA.CZ jako správce dat

V případech, kdy EUDATA.CZ určuje účel a způsob zpracování osobních údajů, vystupuje jako správce dat. To zahrnuje situace, kdy EUDATA.CZ sbírá údaje Zákazníků nebo potenciálních zákazníků a uživatelů služeb.

Proč zpracováváme osobní údaje

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, zpravidla je to na základě alespoň jednoho z následujících právních základů:

Poskytování služeb

Zpracováváme osobní údaje, abychom vás identifikovali jako zákazníka a mohli vám poskytovat objednané služby. Osobní údaje dále zpracováváme za účelem fakturace využitých služeb. Právním základem pro tento případ je plnění smlouvy.

Komunikace a podpora

Zpracováváme informace o vaší předešlé komunikaci s námi, abychom vám dokázali poskytnout lepší podporu. Informace o vás a vámi využívaných službách využíváme jako základ pro fakturaci, zasílání důležitých informací o službách, newsletterů, nabídek a tipů pro využití služeb. Právním základem pro tento případ je plnění smlouvy a oprávněný zájem.

Vývoj našich služeb a produktů

Zpracováváme údaje o tom, jak používáte naše služby, za účelem jejich zdokonalování. Právním základem pro tento případ je oprávněný zájem.

Marketing

Zpracováváme osobní údaje o tom, které služby využíváte a jak, za účelem nabídky relevantních služeb a produktů, které budou odpovídat vašim potřebám. Právním základem pro tento případ je oprávněný zájem.

Bezpečnost a prevence zneužití

Zpracováváme osobní údaje za účelem zjišťování a prevence:

Právním základem pro tento případ je plnění smlouvy a zákonné povinnosti.

Povinnosti ze zákona

Zpracováváme osobní údaje za účelem vyhovění požadavkům státu a dohledových orgánů. Právním základem pro tento případ jsou zákonné povinnosti.

Jak sbíráme vaše osobní údaje

EUDATA.CZ zpravidla sbírá osobní údaje přímo od vás nebo ostatních osob napojených na Zákazníka, např. manažera nebo kolegy. Pokud pracujete pro Zákazníka, který objednal služby u EUDATA.CZ prostřednictvím partnerské společnosti, mohou být osobní údaje získány od této společnosti.

Sbíráme a zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete, a data vytvořená využíváním našich služeb.

Pokud navštívíte naše webové stránky nebo s námi budete komunikovat e-mailem, použijeme také cookies a další sledovací technologie, abychom optimalizovali vaši práci s EUDATA.CZ a našimi stránkami.

Více informací o fungování těchto technologií a vašich právech v tomto kontextu se dočtete v odstavci popisujícím automatický sběr dat.

V některých případech o vás můžeme sbírat informace i z jiných zdrojů. Těmito zdroji mohou být třetí strany fungující jako agregátoři osobních údajů, naši marketingoví partneři, veřejné zdroje nebo sociální sítě.

Nástroje pro automatický sběr dat

Pro sběr informací o vašem pohybu na našich webových stránkách využíváme různé sledovací technologie.

Cookies a pixel tagy

Cookies jsou malé textové soubory obsahující řetězec znaků a jednoznačně identifikují prohlížeč. Do počítače je odesílá operátor webové stránky nebo třetí strana. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá, protože je to podmínka zobrazení a procházení většiny webových stránek. Přesto máte v nastavení prohlížeče možnost cookies úplně zakázat, zablokovat cookies třetích stran anebo nastavit, kdy se mohou cookies zasílat.

Pixel tagy jsou skripty, které se spouští ve chvíli, kdy uživatel vstoupí na stránku nebo otevře e-mail. Samotný pixel není viditelný a lze jej najít pouze v HTML kódu stránek a emailů. Skript volá aplikaci na serveru, která buď zajistí stažení cookie třetí strany na váš počítač nebo zaregistruje otevření e-mailové zprávy.

Cookies a technologie Googlu

Google Analytics: Tato cookie nám umožňuje vidět informace o uživatelově návštěvě našich stránek, např. zobrazené stránky, zdroj návštěvy, čas strávený na stránce a další. Tyto informace jsou odosobněné a zobrazené pouze jako čísla. Nelze z nich tedy zpětně vysledovat konkrétního uživatele, což napomáhá chránit vaše soukromí. Díky Google Analytics můžeme zjistit, který obsah našich stránek je nejpopulárnější a na základě toho vám můžeme nabízet více obsahu, který vás zajímá.

Google Analytics Remarketing: Nahrává cookies na váš počítač a díky tomu vám Google může následně zobrazit reklamu EUDATA.CZ, která by pro vás by mohla být zajímavá na základě vašeho předchozího chování na stránce. Tato informace neidentifikuje konkrétní osobu.

Google AdWords: Díky Google AdWords kódu jsme schopni zjistit, které webové stránky vás přivedly k EUDATA.CZ. To nám umožní lépe využít náš rozpočet na placené výsledky vyhledávání. Tato informace neidentifikuje konkrétní osobu.

Google AdWords Remarketing: Nahrává cookies na váš počítač a díky tomu vám Google může následně zobrazit reklamu EUDATA.CZ, která by pro vás by mohla být zajímavá na základě vašeho předchozího chování na stránce. Tato informace neidentifikuje konkrétní osobu.

Pokud nechcete, aby Google sbíral a zpracovával informace generované těmito cookies, lze tomu předejít nainstalováním doplňku Google Analytics Opt-out BrowserAdd-on do vašeho prohlížeče. Tento doplněk je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook cookies

Facebook Remarketing: Pixel tag od Facebooku nahraje do vašeho počítače cookies, které Facebook upozorní na to, že jste navštívili naše stránky. Předpokládáme tedy, že máte zájem o EUDATA.CZ a obsah našich stránek. Při další návštěvě Facebooku se vám pak budou zobrazovat informace a reklamy s podobným obsahem. Pro omezení tohoto druhu marketingu změňte nastavení soukromí u svého Facebook účtu.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme tyto typy vašich osobních údajů:

 

EUDATA.CZ jako správce dat nezpracovává citlivé osobní údaje.

Jak sdílíme vaše osobní údaje

Státní orgány

Vaše osobní údaje si od EUDATA.CZ může vyžádat policie nebo jiné státní orgány. Tato data sdílíme pouze v případě, kdy je to požadované zákonem a my jsme povinni je poskytnout.

Partnerské společnosti, subdodavatelé a spřízněné společnosti

EUDATA.CZ je součástí větší vlastnické struktury, ve které jednotlivé společnosti spolupracují. Některé služby mohou být poskytované napříč těmito společnostmi a některé osobní údaje tak mohou být předána za účelem poskytování těchto služeb.

Do zpracování osobních údajů EUDATA.CZ zapojuje také subdodavatele některých služeb. Osobní údaje za účelem poskytnutí těchto služeb mohou být poskytnuta mimo EU. Tito subdodavatelé jsou zpravidla dodavatelé cloudových nebo jiných IT a webhostingových služeb. Při využití subdodavatelů s nimi EUDATA.CZ uzavírá Dohodu o zpracování dat s cílem chránit vaše osobní práva a plnit své závazky vůči našim Zákazníkům. V případě, že subdodavatel sídlí mimo EU, zajišťuje EUDATA.CZ právní základ pro takové mezinárodní převody údajů založený na Štítu soukromí (Privacy Shield pro USA) nebo na standardních smluvních doložkách EU (EU Model Clauses).

Poskytujeme odpovídající záruky k tomu, aby s vašimi osobními údaji bylo zacházeno v souladu s platnými zákony. Stejné požadavky pak máme i na naše subdodavatele.

Níže naleznete přehled našich partnerů a subdodavatelů, se kterými osobní údaje sdílíme, a účel sdílení dat.

Marketingové a analytické účely

Partner Osobní údaje, které jsou sdílené a proč
Facebook Data z analýzy webových stránek, prováděné prostřednictvím cookies třetích stran, data slouží k marketingovým účelům.
Google Data z analýzy webových stránek, prováděné prostřednictvím cookies třetích stran sloužící k marketingu a zlepšení našich služeb.
H1.cz, s.r.o. Data z analýzy webových stránek, prováděné prostřednictvím cookies třetích stran, data slouží k marketingu a zlepšení našich služeb.
Mailchimp Data potřebná k rozesílání newsletterů a podobných zpráv stávajícím zákazníkům EUDATA.CZ.
Toplist Data z analýzy webových stránek, prováděné prostřednictvím cookies třetích stran, data slouží k marketingu a zlepšení našich služeb.
Seznam Data z analýzy webových stránek, prováděné prostřednictvím cookies třetích stran, data slouží k marketingu a zlepšení našich služeb.

Pro účely poskytování služeb

Partner Osobní údaje, které jsou sdílené a proč
CZ.NIC Data potřebná pro registraci, správu a údržbu .CZ domén.
DK Hostmaster A/S Data potřebná pro registraci, správu a údržbu .DK domén.
Gransy s.r.o. A Invitel Data potřebná pro registraci, správu a údržbu .HU domén.
KiXtart hosting services Data potřebná pro registraci, správu a údržbu .NL domén.
Loopia AB Data získaná pro naši švédskou sesterskou společnost za účelem poskytování služby Microsoft Office 365.
LV Registry Data potřebná pro registraci, správu a údržbu .LV domén.
Microsoft Data potřebná pro konfiguraci a správu služby Office 365.
NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INFORMATICS Data potřebná pro registraci, správu a údržbu .RO domén.
Network Solutions, LLC Data potřebná pro registraci, správu a údržbu domén.
Runic.ru Data potřebná pro registraci, správu a údržbu .RU domén.
SK-NIC Data potřebná pro registraci, správu a údržbu .SK domén.
Ukraine-Domain.com Data potřebná pro registraci, správu a údržbu .UA domén.

Vaše práva

Právo na odhlášení z marketingové komunikace

Máte právo odhlásit se z odebírání marketingových sdělení EUDATA.CZ, což je možné provést následujícím způsobem:

  1. podle instrukcí na odhlášení v přijatém e-mailu s marketingovým sdělením
  2. změnou nastavení zákaznického účtu v Zákaznickém centru EUDATA.CZ
  3. emailovou žádosti zaslanou na adresu privacy@eudata.cz.

 

Upozorňujeme, že i při odhlášení odběru marketingových e-mailů vás i nadále můžeme kontaktovat za účelem administrativní komunikace. Mezi takové zprávy patří např. potvrzení objednávky nebo upozornění důležitá pro provoz využívaných služeb.

Základní práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Na základě žádosti vám poskytneme přehled všech vašich údajů, které zpracováváme. Máte také právo na přenositelnost údajů. Můžete také zažádat EUDATA.CZ o opravu nesrovnalostí ve vašich osobních údajích. To je obvykle možné provést v příslušné sekci Zákaznického centra EUDATA.CZ.

Dále máte také právo žádat o smazání osobních údajů a omezení jejich zpracování v souladu s tímto prohlášením nebo specifickými podmínkami poskytovaných služeb.

Pro žádosti vyplývající z této sekce prosím využijte e-mailovou adresu privacy@eudata.cz.

Máte právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů společností EUDATA.CZ u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Zabezpečení a uchovávání dat

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaši důvěru, kterou v nás vkládáte v tomto ohledu, bere EUDATA.CZ velmi vážně. Jsme odhodláni zabránit neoprávněnému přístupu, zveřejňení nebo jinému neoprávněnému zpracování vašich údajů. Zajistíme důvěrnost osobních údajů, které zpracováváme, zachováme integritu osobních údajů a zajistíme jejich dostupnost v souladu s platnými právními předpisy o ochraně soukromí.

V rámci našich závazků využíváme k ochraně zpracovávaných osobních údajů organizační, technická i fyzická opatření zvolená s přihlédnutím k typu osobních údajů a k riziku, které by vzniklo při narušení důvěrnosti dat. Protože příčiny obecných narušení důvěrnosti údajů organizacemi bývají často uvnitř těchto organizací, věříme, že budování silné firemní kultury, kde je mezi zaměstnanci povědomí o ochraně soukromí, je zásadní pro zajištění zákonného zpracování dat a jejich ochrany. Důležitá jsou v tomto ohledu zejména naše následující opatření.

Organizační
Technické
Fyzické

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

EUDATA.CZ uchová vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro daný účel, a současně s ohledem na potřebu odpovědět na dotazy nebo vyřešit problémy a dodržovat povinné požadavky podle platných zákonů.

Znamená to, že EUDATA.CZ může osobní údaje uchovávat i přiměřenou dobu po poslední interakci se Zákazníkem. Pokud nashromážděné údaje již nepotřebujeme, vymažeme je. Můžeme zpracovávat data pro statistické účely, ale v takových případech budou údaje pseudonymizovány nebo anonymizovány

EUDATA.CZ jako zpracovatel dat

EUDATA.CZ poskytuje řadu služeb, které mohou být našimi zákazníky použity pro zpracování osobních údajů svých vlastních zákazníků. Účely takového zpracování údajů jsou určovány našimi zákazníky, nikoliv společností EUDATA.CZ. To činí Zákazníka správcem takových osobních údajů. EUDATA.CZ v těchto případech vystupuje jako zpracovatel dat a zpracovává údaje v zastoupení Zákazníka na základě jeho instrukcí. Vztah mezi Zákazníkem jako správcem dat a EUDATA.CZ jako jejich zpracovatelem je upraven dohodou o zpracování osobních údajů, která je součástí Všeobecných obchodních podmínek EUDATA.CZ.

Závazky zákazníka a EUDATA.CZ

Pokud zákazník vystupuje jako správce osobních údajů, sám zajistí právní důvody pro zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně soukromí. Dále by měl Zákazník posoudit a určit odpovědnost za rizika spojená se zpracováním dat. Dalším podstatným aspektem je povinnost Zákazníka jako správce dat dbát na informovanost subjektů, jejichž data spravuje.

EUDATA.CZ hraje důležitou roli v plnění povinností Zákazníka, protože služby EUDATA.CZ představují součást zpracování osobních údajů, u kterého musí Zákazník zajistit jejich soulad s platnými zákony o ochraně soukromí. Proto, pokud EUDATA.CZ zpracovává osobní údaje jménem svých Zákazníků, musíme tak činit v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými pro zpracovatele dat.

Ve zkratce jsou Zákazník a EUDATA.CZ povinni spolupracovat za účelem zajištění ochrany osobních údajů. EUDATA.CZ poskytne informace nezbytné pro to, aby Zákazník mohl postupovat v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí.

Změny tohoto prohlášení

Pokud budeme upravovat naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, bude změněná verze umístěna zde s datem revize. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení. Pokud budou v Prohlášení provedeny zásadní změny, které upravují naše zvyklosti v ochraně osobních údajů, upozorníme vás na to ještě před vydáním nové verze Prohlášení e-mailem, na našich webových stránkách a na sociálních sítích.

Poslední verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je z 24. května 2018

Jak nás kontaktovat

Vašeho názoru si ceníme. V případě komentářů nebo dotazů ohledně našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo při podezření na narušení vašeho soukromí nám napište e-mail na privacy@eudata.cz. Kontaktovat nás můžete i písemně na adrese:

 

Michal Nezbeda – EUDATA.CZ,

Horská cesta 1215/8

419 01  Duchcov

Česká Republika

Vaše požadavky či stížnosti budou důvěrné. Naším cílem je zajistit, aby byly stížnosti vyřešeny včas a vhodným způsobem.

 

EUDATA © 2009-2023

S používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Více informací

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Zavřít